ஒரு பெரிய, பயங்கர குறட்டை!
Oru Periya, Bayangara Kurattai! - Story